Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi, oktatási szolgáltató, intézmény, egyesületek, alapítványok, vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Az intézmény működési elvei:

 • nem hatósági jellegű intézmény
 •  vállalkozási tevékenységet nem végez
 •  nyitott, az ellátott területen élők önként vehetik igénybe
 •  hatósági megkeresésre a törvényben előírtaknak megfelelően jár el
 • a segítő kapcsolat alapja az együttműködés


A segítségnyújtás formái:

 • tartós segítő támogatás
 •  folyamatos segítségnyújtás
 •  családsegítés
 •  azonnali beavatkozás krízishelyzetben
 •  tanácsadások / életvezetési, pedagógiai, egészségügyi, mentálhigiénés, jogi, pszichológiai /
 • esetmenedzselés

Tisztelt Lakosság! 2024. június 20-án 8-10 óráig adománybörzét tartunk intézményünkben!

Intézmény célja

Család- és gyermekjóléti szolgálat

 • információszolgáltatás, tájékoztatás
 • szociális segítőmunka
 • ügyintézés segítése
 • családi konfliktusok kezelése
 • tanácsadás rászorulók részére
 • válsághelyzetben lévő várandós anyák segítése
 • ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése
 •  települési jelzőrendszer működtetése
 • adományok közvetítése

Család- és gyermekjóléti központ

 • tanácsadás. jogi, pszichológiai, családterápiás, gyógypedagógiai, mediátor, egészségügyi szakember közvetítése
 •  családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásakor együttműködés a szolgálattal és az eseti gyámmal
 • védelembe vett gyermek esetében gondozási-nevelési terv készítése. gyermekvédelmi hatósági ügyekhez kapcsolódó gyermekjóléti szolgáltatás, kapcsolattartási ügyelet
 • telefonos gyermekvédelmi készenléti szolgálat
 • az iskolai és óvodai szociális munka feladatainak ellátása
 •  szociális diagnózis végzése,járási jelzőrendszeri munka koordinálása

Tájékoztató óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységi köréről

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni? Óvodákhoz köthető problémák

pl.: szorongás, képességbeli nehézségek, motiválatlanság, konfliktus a társakkal, konfliktus az óvodapedagógusokkal, magatartási problémák…

pl.: szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktus az iskolatársakkal, konfliktus a pedagógusokkal, magatartási problémák…

pl.: önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok, családon belüli kommunikáció javítása, motiváció felismerése, motivációs eszközök…

pl.: konfliktus a szülő- gyermek viszonyban, testvér konfliktus, bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, gyász, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat, függőség, internet- és játékfüggőség…

Kapcsolat

Telefon

36/30-668-7029, 36/30-668-7030

Készenléti szolgálat: 36/30-184-4942 A készenléti telefon munkanapokon délután 17 órától reggel 8 ig ,hétvégén és ünnepnapokon 0-24 ben hívható!

Email

vecses@cssegito.hu

Cím

2220 Vecsés,Vágóhíd utca 9.