ÁLLÁSHÍRDETÉSEK

Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ az alábbi állás hirdetéseit teszi közzé:

Üllő: Esetmenedzser Üllő

továbbá

Óvodai és iskolai szociális segítő

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 
központ szakmai egység

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2234 Üllő, oktatási-nevelési intézményei .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodába és iskolába járó gyerekeknek, szüleiknek és pedagógusoknak – egyéni és csoportos formában – nyújtott támogatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, 15/1998 NM rendelet 2. melléklete szerinti képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, motivációs levél a pályázó elképzeléséről az óvodában és iskolában ellátni kívánt feladatokról, végzettségeket igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kóródi Ágnes nyújt, a 06-29-350-294 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ címére történő megküldésével (2220 Vecsés, Telepi út 44./a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/VEZ/2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.

•         Elektronikus úton Tárnokiné dr. Törő Krisztina részére a vecses.cssegito@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 28.