Központ szakmai egység

A család- és gyermekjóléti központ szakmai egység Vecsés járásban vecsési székhellyel működik.

Szolgáltatásaink üllői ügyfeleink részére:

 • esetmenedzselés:
  A hatósági ügyekhez kapcsolódó gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében végigkísérjük az ügyfél és az esetkezelésbe bevont szakemberek tevékenységét, együttműködésüket koordináljuk. Védelembe vétel, családba fogadás, ideiglenes elhelyezés, nevelésbe vétel során esetmenedzser működik együtt a családokkal.
  Igénybevétel módja: hatósági határozat alapján kötelező együttműködés
 • kapcsolattartási ügyelet:
  Hatósági felkérésre vagy szülők közös kezdeményezésére, a különélő szülő és gyermeke találkozásait segíti elő, amennyiben ehhez közvetítőre van szükség. Intézményünk a felkérés jellegétől függően semleges helyszínt és szükség esetén felügyelő szakembert biztosít a kapcsolattartások megvalósulásához.
  Igénybevétel módja: hatósági felkérésre (gyámhatóság, bíróság) vagy a szülők közös kezdeményezésére
 • mediáció:
  A mediáció olyan eljárás, mely alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában.
  Igénybevétel módja: hatósági felkérés vagy a felek közös kezdeményezése után előzetes időpontegyeztetés szerint
 • telefonos készenléti szolgálat:
  Gyermekekkel kapcsolatos krízishelyzet esetén nyitvatartási időn túl (hétköznap és hétvégén egyaránt) telefonon szakszerű segítséget nyújtunk, vagy ilyen segítséget tudunk mozgósítani. készenléti telefonszám a „kapcsolat” menüpont alatt elérhető.
 • Üllő város területén a család- és gyermekjólléti szolgálat feladatait az Üllői Humán Szolgáltató Központ látja el. Bővebb információ az „Üllői Humán Szolgáltató Központ” menü alatt megtalálható.