Ecseri szolgálat szakmai egység

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást 2007-ig a gyömrői Bölcsőde és Gyermekközpont látta el, 2008. január 1-től (vagy a működési engedély hatályba lépésétől) a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vette át ezt a feladatot.

Az Intézmény felett szakmai felügyeletet a Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala és a működési engedélyt kiadó jegyző gyakorol.

Az intézmény működési elvei:

 • nem hatósági jellegű intézmény
 • nyitott, az ellátott területen élők önként vehetik igénybe
 • hatósági megkeresésre a törvényben előírtaknak megfelelően jár el
 • a segítő kapcsolat alapja az együttműködés

A segítségnyújtás formái:

 • tartós segítő támogatás
 • folyamatos segítségnyújtás
 • családgondozás
 • azonnali beavatkozás krízishelyzetben
 • tanácsadások / életvezetési, pedagógiai, egészségügyi, mentálhigiénés,
 • jogi, pszichológiai /
 • a szolgáltatások igénybevétele díjtalan

Családsegítő szolgálat feladatköre:

 • családgondozás, segítő beszélgetés
 • ügyintézés segítése
 • drogprevenciós programok
 • csoportos foglalkozások (szenvedélybetegségek, lelki problémák…)
 • pályaválasztási tanácsok
 • munkaerő közvetítés
 • adományok gyűjtése
 • ingyenes ruhaosztás
 • jogsegélyszolgálat
 • pszichológusi tanácsadás

Gyermekjóléti szolgálat feladatköre:

 • Gyermekvédelmi alapellátás
 • Védelembe vételi javaslat gyámügy felé
 • Utógondozás
 • Jelzőrendszeri hálózat működtetése
 • Gyermekek veszélyeztetettségének felismerése
 • Védőnői, bölcsődei, iskolai, óvodai, gyermekorvosi kapcsolattartás
 • Konfliktuskezelés
 • Fejlesztő pedagógia
 • Pályaválasztási tanácsadás
 • Gyermek pszichológiai tanácsadás