Központ szakmai egység

A család- és gyermekjóléti központ szakmai egység Vecsés járásban vecsési székhellyel működik.

Szolgáltatásaink ecseri ügyfeleink részére:

 • esetmenedzselés:
  A hatósági ügyekhez kapcsolódó gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében végigkísérjük az ügyfél és az esetkezelésbe bevont szakemberek tevékenységét, együttműködésüket koordináljuk. Védelembe vétel, családba fogadás, ideiglenes elhelyezés, nevelésbe vétel során esetmenedzser működik együtt a családokkal.
  Igénybevétel módja: hatósági határozat alapján kötelező együttműködés
 • kapcsolattartási ügyelet:
  Hatósági felkérésre vagy a szülők közös kezdeményezésére,  a különélő szülő és gyermeke találkozásait segíti elő, amennyiben ehhez közvetítőre van szükség. Intézményünk a felkérés jellegétől függően semleges helyszínt és szükség esetén felügyelő szakembert biztosít a kapcsolattartások megvalósulásához.
  Igénybevétel módja: hatósági felkérésre (gyámhatóság, bíróság) vagy a szülők közös kezdeményezésére
 • mediáció:
  A mediáció olyan eljárás, mely alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában.
  Igénybevétel módja: hatósági felkérés vagy a felek közös kezdeményezése után előzetes időpontegyeztetés szerint
 • telefonos készenléti szolgálat:
  Gyermekekkel kapcsolatos krízishelyzet esetén nyitvatartási időn túl (hétköznap és hétvégén egyaránt) telefonon szakszerű segítséget nyújtunk, vagy ilyen segítséget tudunk mozgósítani.
 • gyermek- és felnőtt pszichológiai tanácsadás:
  Igénybevétel módja: önként vagy hatósági felkérésre, előzetes időpont egyeztetés szükséges telefonon vagy személyesen
 • jogi tanácsadás
  Igénybevétel módja: önként, csütörtökön 14.30 – 17. 00 közt
 • fejlesztőpedagógiai szolgáltatás
  Igénybevétel módja: önként, előzetes időpont egyeztetés szükséges
 • gyógypedagógiai szolgáltatás
  Igénybevétel módja: pedagógiai szakszolgálat által előírtak szerint, vecsési óvodákban elérhető szolgáltatás
 • szociális diagnózis készítés: 
  A család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészítjük az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szükségletfelmérését.